Krožek za istrsko-beneško kulturo "Istria" je ustanovila leta
1982 skupina vodilnih krajevnih osebnosti, med katerimi so bili Mario Brazzafolli, Franco Colombo, Giorgio Depangher, Livio Favento, Mario Fragiacomo, Guido Miglia, Pietro Parentin, Livio Pesante, Rino Prelaz, Stelio Spadaro, Liliana Urbani in Marino Vocci. Cilj je bil promocija ponovnega odkritja istrske kulture
po temacnih dnevih vojne in povojnega obdobja ter udarcih, ki jih je še posebno utrpela istrsko- beneška skupnost. Osnovna zamisel za ustanovitvijo krožka je bila, da se muke te skupnosti (katere so bile izkorišcane v politicne namene in so še vedno zelo obcutene s strani njenih pripadnikov) lahko ublažijo preko sodelovanja med tistimi, ki so odšli in tistimi, ki so ostali. To sodelovanje naj bi se razširilo in vkljucevalo Slovence in Hrvate, ki so danes najvecje skupine v tem obmocju, ne glede na nove državne meje, ki tecejo preko Istre. Vizija jim je bila utrditev sodelovanja s ciljem ustanovitve veckulturne evropske makroregije, ki naj bi potekala neprekinjeno od Cresa do Krasa (od južnih istrskih otokov v Jadranu do kraške dežele med Italijo in Slovenijo).

 

DRUŠTVENI ORGANI

• PREDSEDNIK: Livio Dorigo
• PODPREDSEDNIK: Renzo Nicolini
• PODPREDSEDNIK/BLAGAJNIK: Fabio Scropetta

ODBORNIKI

• Orietta Cassano
• Franco Colombo
• Vladimiro Kosic
• Ugo Lemma
• Walter Macovaz
• Rolan Marino
• Antonia Blasina Miseri
• Giuliano Orel
• Anna Piccioni
• Antonio Schiavulli
• Luigi Weber

 

NADZORNIKI

• Paolo Deste
• Franco Fornasaro

KONTACT:


• +39(0)40/310444
--------------------


E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.